Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

Sponsored post
 
 
6490 3eb5 500
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viamglistyporanek mglistyporanek
6790 79f9
3546 be8a
Reposted fromlicorne licorne viamglistyporanek mglistyporanek

March 23 2015

Psiakrew, życie jest piękne,
jeśli można spotkać takich ludzi jak Ty
— Czesław Miłosz
Reposted fromlaazy laazy
“ Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vialaazy laazy
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaxmoshix xmoshix
Reposted fromoddity oddity viaxmoshix xmoshix
1339 949a
Reposted fromSilentForest SilentForest viaxmoshix xmoshix
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianooodle nooodle
9832 8f19
Reposted fromTaieri Taieri vianowaay nowaay
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind vianowaay nowaay
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow vianowaay nowaay
8318 b8ef 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno vianowaay nowaay
6965 c792 500
Reposted fromfabs3 fabs3 vianowaay nowaay
Przestań kochanie ciągle mi grozić
Że życie sobie ze mną ułożysz.
— Poparzeni Kawą 3
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaeffigy effigy
8282 2b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasunday sunday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...